Yatırım & Finansman

  • Yatırım projeleri ve fizibilite analizleri
  • Şirket alım satımları ve hisse değerleme işlemleri
  • Finansman temini hizmetleri,
  • Nakit yönetimi hizmetleri,