KURUMSAL

Bavias Danışmanlık üyeleri olarak kendi alanlarımızda edindiğimiz üstün bilgi birikimi ve deneyimlerimizi müşterilerimizle paylaşmak üzere yola çıkmış bulunmaktayız. Bu çerçevede, Bavias olarak, işletmelerin hukuki ve mali konulardaki her türlü talep ve ihtiyaçlarına profesyonel ve sonuç odaklı çözümler üretiyoruz.Bavias Danışmanlık yönetici ve çalışanlarının tamamı yüksek deneyim ve bilgi birikimine sahip olup, kamu ve/veya özel sektörde prensip olarak en az 10 ve daha fazla yıl aktif deneyimi olan danışmanları bünyemize kabul etmekteyiz.

Türkiye'nin bir süreden bu yana gösterdiği yüksek ekonomik performans ve küreselleşme sonucunda Türk şirketlerinin yaşadığı son derece başarılı büyüme ve gelişme döneminde şirketlere ve şirketleri yöneten ailelere kurumsallaşma düzeylerini, rekabet güçlerini ve performanslarını artırmak amacıyla hizmet vermekteyiz. Hedef müşteri kitlemiz, temel olarak, yüksek büyüme potansiyeli taşıyan özellikle orta büyüklükteki (KOBİ) aile şirketleridir.

Öte yandan küresel yabancı şirketlere de Türkiye'deki potansiyel veya mevcut operasyonlarında ilk girişten itibaren şirket veya irtibat bürosu kuruluşu, vergi danışmanlığı, muhasebe organizasyonlarının kurulması ve yürütülmesi, hukuk hizmetleri, gereken izinlerin alınması, yerli ortak ve uygun projeler bulunması vb. konularda operasyonel destekler sunmaktayız.

Asıl amacımız günümüz dünyasında refah ve zenginliğin oluşması ve yaygınlaşmasında temel unsur olan şirketlerin daha iyi ve verimli bir şekilde yönetilmesine destek olmaktır. Temel değerlerimizi paylaşan şirketlerle çalışabildiğimiz için kendimizi mutlu hissediyor, edindiğimiz deneyim ve bilgiyi ülkemiz ve dünyamız hizmetine sunabilmenin onuru ile yolumuza devam ediyoruz.

Yönetim Kurulu