İş ve Sosyal Güvenlik

 • İş ve sosyal güvenlik danışmanlığı,
 • İstihdam teşvikleri, 
 • Asıl işveren alt işveren ilişkileri,
 • Yöneticilerin sigortalılık ve emeklilik işlemleri,
 • Yabancıların çalışma izinleri ve istihdamı,
 • Yurtdışında iş alan yüklenicilere danışmanlık hizmetleri,
 • Özel sağlık hizmet sunucularına ve eczanelere danışmanlık,
 • İş ve sosyal güvenlik inceleme ve dava danışmanlığı,
 • Asgari işçilik uygulamaları,
 • İş ve sosyal güvenlik mevzuatı değişikliklerinde eğitim ve seminer hizmetleri
 • Şirket uygulama ve belge düzenlerinin yasal mevzuata uygunluğu konusunda check-up  hizmeti