İLKELERİMİZ

Sorumluluk ve karar almanın işe en yakın kişiye kadar indirilmesi ana hedeflerimizdendir.

Bavias, çalışanları için saygı, güçlendirme ve güvene dayalı sağlıklı bir çalışma ortamı sağlar. Başarımız ekibimizin üstün deneyimine, motivasyonuna, özenli ve titiz çalışma anlayışına dayanır. Ekip arkadaşlarımız yaptıkları işten zevk duyarlar, çalışırken eğlenirler. Ekip çalışması esastır. İyi bir ekip oyuncusu olmak, çok bilmekten önce gelir. Sorumluluk ve karar almanın işe en yakın kişiye kadar indirilmesi ana hedeflerimizdendir. Uygun görülen zamanda ve gereken özen gösterilerek iyi yapılan iş yeteri kadar çabuk yapılmıştır. Temel değerlerimizden olan iş ahlakına ve özellikle verdiğimiz sözlere sahip çıkarız. Müşterilerimizle açık ve net bir iletişim içinde olarak kalıcı ve ayrıcalıklı ilişkiler kurar ve her konuda sır saklamaya özel önem veririz. Değişmeyen tek şeyin değişimin kendisi olduğu inancı ile kendimizi sürekli geliştirmeyi ana ilke olarak benimseyerek yolumuza devam edeceğiz.