Bağımsız Denetim

  • KGK yetkilendirmesi çerçevesinde bağımsız denetim hizmetleri,
  • Bağımsız denetime uygun muhasebe sistemlerinin kurulması ve geliştirilmesi,